902 525 422 marketing@clicc.es

“Menor cost.
Major qualitat

La nostra especialització en atenció al client ens converteix en el partner ideal d’empreses europees que vulguin establir-se a Espanya i vulguin oferir la millor atenció al client, evitant barreres lingüístiques i culturals.

Com ho fem?

Nearshore contact center Barcelona

Accés a equips nadius amb facilitat

Fixar procediments clars i concrets

Alineem objectius

Seguiment i control

Facilitem el seguiment de cada projecte amb la planificació de reunions mensuals a distància i trimestrals presencials per al seguiment d’estadístiques i detectem propostes de millora, així com fixem una reunió presencial de report anual per avaluar l’estat de servei.

A més, amb la nostra tecnologia el client pot accedir en temps real a l’evolució dels seus projectes, oferim la màxima transparència generant una total confiança en la gestió dels clients.

Contact Center

Servei Integral d'atenció al client

Digital Center

Tecnologia Omnicanal
per agilitzar la interacció amb els teus clients

Customer Experience

Servei dedicat exclusivament al mesurament de la Customer Experience

Contact Center

Servei integral d'atenció al client

Digital Center

Tecnologia Omnicanal
per agilitzar la interacció amb els teus clients

Customer Experience

Servei dedicat exclusivament al mesurament de la Customer Experience